06-30-75-87-133 asztroveritas@gmail.com

Hogyan befolyásolja életünket a 2020. június 21-én bekövetkező napfogyatkozás?

     Különleges égi jelenségnek lehetünk tanúi ez év június 21-én. Gyűrűs napfogyatkozás lesz, amelyet elsősorban Ázsia területéről lehet majd jól látni. Napfogyatkozásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor Hold a Nap és a Föld közé kerül úgy, hogy a Hold árnyéka rávetül a Földre. Tulajdonképpen, a Földről nézve a Nap a Hold mögül világít. Ha a Hold keringési síkja pontosan metszi a Föld pályáját, és nem fölötte halad el néhány fokkal, akkor napfogyatkozásról beszélünk. Mivel a napfogyatkozás újhold idejére esik, így ilyenkor a Hold és a Nap azonos csillagjegyben áll, jelen esetben együtt mennek át az Ikrekből a Rákba. A fent említett ekliptikai sajátosságok miatt, a Nap és a Hold együttáll a felszálló holdcsomóponttal is.

Milyen módon hat ránk a napfogyatkozás?

    Először is, érdemes néhány dolgot tisztázni a napfogyatkozásokkal kapcsolatban. Az első az, hogy hol fejti ki a hatását? A napfogyatkozás elsősorban asztrológiailag, azon a területen érvényesül, ahova vetül, tehát ahol jól látható az égi jelenség. Idén nyáron, leginkább az Ázsiai országokban lesz látható, közel 99%-osan. Ezeknek az országoknak az életét fogja befolyásolni a későbbiek során. A napfogyatkozásnak, nemcsak a mundán asztrológiában van jelentősége, hanem az egyéni, születési horoszkópokban is megmutatkozik hatása. A mundán asztrológia az egyes országokra állít fel képleteket és a társadalmi jelenségekkel foglakozik. Azt mondják, hogy ahány óráig tart maga a folyamat, annyi évig lesz érzékelhető a hatása.

Mi történik a Nappal, asztrológiai szempontból a napfogyatkozás során?

    Napfogyatkozáskor a Földről nézve úgy tűnik, mintha egy rövid ideig eltűnne az égboltról a Nap. Számos olyan régi asztrológiai leírás létezik, ahol a napfogyatkozásokkal foglalkoztak, és nem jósoltak pozitív eseményeket ezen időszakokról. Innen ered az ahány óra, annyi év elmélet is. Valójában azzal, hogy a Nap elsötétül és látszólagosan eltűnik az égről, veszít erejéből. Nemcsak az éjszakai égboltot láthatjuk ilyenkor, ha teljes a napfogyatkozás, hanem érezhetjük, ahogyan eltűnik a fény. Innen is eredeztetik, hogy nem a legszerencsésebb intervallumokat jelenti a napfogyatkozás, mert átmenetileg elveszti az uralmát a Föld felett. A fény helyébe a sötétség lép, néhány óra vagy perc erejéig. Akik ebben az időben születnek, a születési képletükben esésben lesz a Nap. Ez azt jelenti, hogy az önérvényesítés, önkifejezés komoly kihívásokat jelenthet majd az életükben. Az egyes asztrológiai házak, egyes életterületeknek felelnek meg, így az a ház, amelyben a Nap áll, nehezebben fog kibontakozni.
Még egyszer nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy csak azokra a területekre igaz ez az állítás, ahonnan valóban jól látszik a teljes napfogyatkozás. Azért, mert itthon csak 30%-os a napfogyatkozás, az még nem jelenti a legrosszabbakat sem Magyarországra, sem az itt élő emberekre nézve.

Milyen eseményeket idézhet elő a 2020-as napfogyatkozás az ázsiai országokban?

   Asztrológiailag kiemelkedő jelentőségű ez az alkalom, több szempontból is. Az egyik az, hogy, június 21-én 7:42 perckor, vált jegyet a Nap, az Ikrek jegyből a Rák jegyébe lép, helyi idő szerint ez mutathat eltérést a különböző országok között. A másik pedig, ami nagyon különleges ebben az esetben, azok a fényszögek. Napfogyatkozáskor a Hold és a Nap ugyanabban a jegyben áll egymás mellett, érintve a felszálló holdcsomópontot is. A Hold is, ahogyan a Nap, szintén jegyet vált, az Ikrekből mennek át a Rákba. Mivel számtalan országot fog érinteni, így csak nagy vonalakban mutatom be a várható hatását. Hiszen, eltérőek lehetnek a zónaidők, valamint minden országnak más és más a horoszkópja, amire felállíthatjuk a képletet, ha ez nincs meg, akkor értelemszerűen a képlet felállítás szempontjából a zónaidő és a földrajzi hely fog dönteni.
Először a Nap Hold együttállás, az Ikrek/Rák jegyhatáron fogja éreztetni a hatását, a másik az ehhez kapcsolódó Mars kvadrát lesz a Halakban. Annak ellenére, hogy ugyanolyan elemű jegyben állnak a bolygók, mégis úgy alkotnak fényszöget, hogy kvadrátot zárnak be egymással. Alapvetően egy konfliktusos, belviszályoktól sem mentes időszakot jelezhet, ahol van egy csoport, a Nap és a Hold miatt, amely komolyan összetart (kormányzati hatalom), míg van egy másik az ellenzék csoportja (Mars), vagy akár más, külső országra is utalhat, mely akadályozza az együttműködést vagy az adott ázsiai országgal kapcsolatban hoz kedvezőtlen döntéseket. Ez országonként más-más helyzetet fog előidézni. Nem lesz éppen surlódásoktól mentes az elkövetkező időszak, több csoport érdekérvényesítési területe is ütközhet egymással. Az asztrológiában az egyik legerősebb fényszög a kvinkunx, azért mert elsősorban fizikai szinten nyilvánul meg a hatása, nagyon magas pontossággal. Nem olyan természetű, mint egy kvadrát, amely inkább lelki síkon mutatkozik meg.
A koronavírusos időszakot is meghatározóan alakító három bolygó alkotja ezt a fényszöget is, nevezetesen a Plútó, a Szaturnusz és a Jupiter. Láthattuk, márciusban és áprilisban is, hogy a Bakban álló három bolygó milyen pusztítást okozott világszerte. Ezzel a trióval teljesen összhangban mozgott a járvány tombolása is, megfigyelhettük az erejét. A Szaturnusz komoly korlátozásokat mutat, sokak élete nehezebbé válik megélhetés szempontjából anyagi szinten. A Jupiter-Plútó konjunkció elmélyíti a változásokat, társadalmi szinten vetít elő átalakulásokat. Némely országban, talán el is túlozzák majd a reformokat, ne felejtsük el, hogy mindenki új egészségügyi és gazdasági helyzettel fog találkozni. Valószínűleg a nagyon szegény ázsiai országokban még jobban kiéleződhetnek a határok a társadalmi osztályok között, nagy terhet róva ezzel a szegényebbekre (Szaturnusz kvinkunx). Ebben a fényszögben a Jupiter is benne van, így azért lehet abban reménykedni, hogy a fejlettebb, nyugati országoktól segítséget fognak kapni, és nem torkollik zavargásokba a folyamat. Mivel a Jupiter-Plútó- Szaturnusz együttállás, ha ázsiai területekre állítom fel a képletet, a hetes, nyolcas házba esik, még inkább kihangsúlyozza a társadalmi osztályokban bekövetkező változásokat. Nagyon fontos lesz a korrupciót visszaszorítani, mert zavargásokhoz vezethet, ha igazságtalanul elnyomják és kizsákmányolják az embereket, amire van esély a Plútó-Jupiter miatt. A másik, ami szintén a nyolcas házból adódik, az az, hogy nehogy egy újabb járvány üsse fel a fejét, ami nem feltétlenül egy újabb koronavírus járványra vonatkozik, hanem pl.: a rossz higiéniai körülmények miatt vagy egy nagyobb áradás után is bekövetkezhet. Ilyen lehet pl.: Indiában a monszun. Hangsúlyozom, hogy ezek csak lehetőségek, az idő rendelkezésre áll, hogy ezeket az eseményeket elkerüljék az érintett területek, ezek nem kőbe vésett szavak.
A víz elem komoly hangsúlyozottsága miatt, különösen Indiában kell majd figyelni a monszun által okozott áradásokra. Igen erőteljes a Rák és a Halak vizes jegyek hatása. Elképzelhető, hogy más országokban is számítani lehet nagyobb esőzésekre és áradásokra is, rosszabb esetben földmozgásokra is a Bak Jupiter, Plútó föld jegybeli pozíciója miatt.
Mindenképpen próbára fogja tenni, a napfogyatkozás után következő néhány hónap, az ázsiai emberek élethez való hozzáállását. A Halakban lévő Neptunusz-Mars együttállás miatt, születhetnek átláthatatlan döntések, bizonyos térségekben késni fog, az akár egészségügyi, akár gazdasági talpra állást segítő intézkedés. És ahol, nem lépnek idejében, ott az anyagi szinten megnyilvánuló kvinkunx  kényszerítheti ki a megfelelő lépéseket. Ebben az esetben is, a kulcs lényegében abban van, hogy milyen az egyes országoknak a viszonyulása, a koronavírus járvány után kialakult gazdasági helyzethez.

Rugalmasságra lesz szükség, le kell számolni az elavult hagyományokkal. Az, hogy melyik életterületeken fog pontosan lecsapódni a napfogyatkozás asztrológiai-társadalmi hatása, az attól is függ, hogy melyik házba esnek a bolygók, ezért lehet a felállított képlet teljesen más Indiában, mint pl.: Kínában, és még azon belül is nagyon sok múlik a zónaidőkön.
Lényegében, a szabad akaratbeli döntés ott van az emberek kezében, tőlük függ, hogy milyen irányba indulnak el, és hogy hogyan reagálnak a kialakult problémákra.

Somogyi Kitti